Nové vozy

Pojištění

Nabízíme  komplexní služby v oblasti havarijního pojištění:

    - sjednání pojistných smluv

-          - likvidace pojistných událostí

 Pojištění zprostředkováváme u těchto pojišťoven:

      Info linka: 800 133 666

 

 

Česká pojišťovna poskytuje:

- možnost sjednat do jedné pojistné smlouvy na havarijní pojištění i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a navíc tak zdarma získat rozšířené pojištění asistenčních služeb "Special", platné i pro případ poruchy;

 - řadu připojištění; zavazadel a věcí osobní potřeby, úrazu dopravovaných osob, půjčovného během opravy vozidla, plné úhrady opravy v zahraničí, pojištění čelního skla apod.;

 - spolu se Škoda Auto a ŠkoFINem výhodné programy financování koupě nového vozu Škoda.

 

 Info linka:  800 170 000

 

 

  Allianz pojišťovna patří mezi tři největší pojišťovací společnosti v ČR a nabízí komplexní pojistné produkty pro vaše vozidlo.

Allianz pojišťovna poskytuje:

- Komplexní autopojištění zahrnující kromě povinného ručení i základní havarijní pojištění, doplňková havarijní pojištění (skla, zavazadla, náklady za nájem náhradního vozidla) a úrazové pojištění osob ve vozidle;

- povinné ručení se spoluúčastí, přičemž výši spoluúčasti lze zvolit ve dvou variantách (spoluúčast 5 000,- Kč se 6% slevou pojistného a spoluúčast 10 000,- Kč s 11% slevou pojistného);

- rychlou a kvalitní výplatu pojistného plnění a nadstandardní asistenční služby nejen při nehodě, ale i při poruše vozu;

- bonusy při bezeškodním průběhu pojištění;

- slevy pojistného u havarijního pojištění při současném sjednání s povinným ručením ve výši 5% a při vybavení vozu zabezpečovacím zařízením až ve výši 24%. 

 

   

     Info linka:800 150 155

  

Pojišťovna Generali působí v ČR od roku 1993 a  je jednou z nejspolehlivějších pojišťoven s pestrou nabídkou produktů.

Společnost Generali poskytuje:

-   slevy za nadstandardní zabezpečení vozu a také atraktivní bonusový systém.

nejoblíbenější je pojištění typu "allrisk", které zahrnuje všechna důležitá rizika: poškození nebo ztrátu motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy způsobené živelními událostmi, požárem nebo výbuchem, střetem, zaviněným jednáním cizí osoby nebo odcizením

pojištění však lze sjednat i na vybraná rizika podle individuální potřeby:

havárie (včetně živelní události a vandalismu)

odcizení (pro osobní a užitková vozidla do 3,5t ve stáří 3 - 11 let)

minikasko (živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, vandalismus)

pojištění Komplet představuje cenově výhodný balíček zahrnující povinné ručení a pojištění kasko ve všech možných variantách a kombinacích včetně bezplatného programu technické pomoci při poruše vozidla

KOOPERATIVA 

Komplexní pojištění vozidel - TANDEM to je spojení povinného ručení, havarijního pojištění vozidla doplňkových připojištění v jediném pojistném produktu. Oproti obdobným produktům konkurence jde o spojení na principu jedné pojistné smlouvy sdružující několik druhů pojištění a úhrady pojistného jednou platbou.

Část povinné ručení

Tato část produktu Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

 • škody způsobené na zdraví či v případě usmrcení jiných osob až do výše 54 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného
 • pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 24 milionů Kč

V případě havárie vozu máte na území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

 • odtah nepojízdného vozidla do 50 km zdarma
 • bezplatné uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnů

V případě havárie nebo poruchy vozu máte mimo území ČR zajištěny tyto asistenční služby:

 • odtah do 50 km, resp. do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km, resp. 300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t
 • jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os.
 • právní pomoc do 750 eur
 • finanční výpomoc (na základě složení jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých případech do 1000 eur
 • uskladnění nepojízdného vozidla až do sedmi dnů, do ceny 13 eur/den
 • vzkazovou službu a telefonické tlumočení při jednání s úřady

Část havarijní pojištění

Havarijní pojištění lze sjednat buď jako pojištění allrisk, které kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí a odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části nebo pouze ve variantě odcizení, která kryje rizika odcizení a poškození živlem. Pojistná částka může být stanovena z nové nebo obecné ceny vozidla, což je výhodné zvláště u starších vozidel.
Spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč, nebo 10 %, min. 10 000 Kč.
Součástí havarijního pojištění typu allrisk je automaticky pojištění čelního skla (bez spoluúčasti).

Územní rozsah pojištění:

 • Územní platnost havarijního pojištění je Evropa

Předmět pojištění:

 • Osobní a užitková vozidla do 3,5 t

Doplňková připojištění:

 • Pojištění zavazadel bez odcizení
 • Úrazové pojištění

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat.

 • Tel.: +420 573 397 424

Sociální sítě

Najdete nás na sociálních sítích.